Skladem

Systémy generálního klíče

0,00 Kč
0,00 Kč bez DPH

V kolonce ke stažení se nachází tabulka pro vyplnění kam má která osoba oprávnění vstoupit. Je potřeba vyplnit rozměry vložek do každé místnosti. Do vodorovných políček se vypisují názvy místností a do svislých pak osoby a jejich oprávnění.

Příklad jak vyplňovat tabulku je uveden v kolonce obrázky.

Systém generálního a hlavního klíče (SGHK) spočívá v jednoduchém principu - majitel nebo uživatel objektu, např. ředitel či správce, může přidělovat priority vstupu do jednotlivých místností buď jednotlivcům nebo určeným skupinám. To znamená na základě jednoduchého principu sestavit zamykací plán s jasně definovánými přístupovými právy jednotlivců nebo skupin osob pro konkrétní dveře, visací zámky, přídavné dveřní zámky, celoplošné závory nebo nábytkové zámky.

Generální klíč – Je nadřazen ostatním klíčům a jako jediný odemyká veškeré dveře a zámky v zamykacím systému. Je určen vlastníkům objektů, správcům, bezpečnostním agenturám, nebo může být k dispozici v zapečetěné schránce hasičům při nenadálých událostech.
Hlavní klíč  – Vlastník objektu může určit předem definovanými vztahy skupinu dveří/objektů, které tento klíč bude odemykat. Díky svým právům tento klíč nahrazuje několik „Vlastních“ klíčů, jeden klíč tak dokáže odemknout všechny dveře/zámky určené skupiny.
Vlastní klíč – Jedná se klíč příslušný pouze k jednomu zámku a otevírající pouze jedny konkrétní dveře.


Proč vybavit objekt SHGK? Co SGHK nabízí?
• zajišťuje bezpečnost objektu – omezený přístup neoprávněným osobám
• zajišťuje přístup kompetentním osobám do zvolených prostor
• snižuje potřebný počet klíčů pro vstup do objektů
• šetří čas, hodnoty a zdraví při nenadálých událostech

Co Vám nabízí SGHK FAB?
Při výrobě Systémů generálního a hlavního klíče FAB jsou dodržována v maximální míře veškerá bezpečnostní pravidla. Proti neoprávněné výrobě kopií jsou klíče SGHK chráněny použitím patentovaných ochranných prvků, užitného vzoru a ochranné známky. I na základě tohoto systémy SGHK Fab garantují až nejvyšší stupně bezpečnosti BT 4 podle normy ČSN P EN 1627 a maximální ochranu utajovaných informací podle NBU až do stupně „uzamykací systém typ 3“.

Dodáváme SGHK od výrobců FAB, GUARD, EVVA, MUL-T-LOCK, WINKHAUS.

Systém SGHK sestavíme přesně podle požadavků zákazníka. Kontaktujte náš odborně vyškolený personál. 

Systémy generálního klíče
Nové K dispozici online