Do firem a svých obydlí dáváme tu a tam klíče lidem, u nichž bychom si to později rozmysleli. Mohou mezi nimi být zaměstnanci, uklízečky, řemeslníci, paní na hlídání dětí i lidé, kterým jste vaši nemovitost krátkodobě pronajali. V případě vzájemné neshody i bez ní mají zpravidla dost času, aby si pořídili kopii klíče a uškodili třeba i po delší době, kdy na nich nemůže tak jednoduše ulpět podezření. A někdy prostě jen chceme regulovat vstup do jednotlivých místností v rámci budovy.

Pro tyto situace existuje řešení - FAB +CLIQ. U této technologie je profil klíče nepodstatný. Pomocí elektronického softwaru si sami určíte jaký klíč odemnkne zámek. Práva k přístupu nastavujete dle vašeho uvážení, třeba jen na určitý den v týdnu od 14 do 16 hodin. V případě více zámkových vložek FAB +CLIQ spravujete přístupy do jednotlivých místností a máte přehled o tom, kdy jaký klíč otevřel dveře.

Systém FAB +CLIQ nabízí pohodlnost a variabilitu za příznivou cenu. Ta umožňuje použití nejen ve velkých, ale i menších firmách nebo u fyzických osob, kde má do domu přístup více lidí.


Hlavní výhody systému FAB +CLIQ:

Bezpečnost
Kombinace mechanického a elektronického zabezpečení
Kryptonumerické kódování elektroniky klíčů
Nemožnost výroby neoprávněné kopie klíčů
Okamžitá změna přístupových práv (např. při ztrátě klíče)

Flexibilita
Neomezené možnosti přístupových práv elektronických klíčů
Definování přístupových časů elektronických klíčů
Změna přístupových práv bez dalších nákladů
Možná výměna za jakoukoli cylindrickou vložku Instalace

Rychlá a snadná montáž
Bezdrátová technologie – žádné další náklady na kabely, připojení apod.
Absence napájení vložek, zdrojem je pouze baterie klíče
Snadná výměna baterie v hlavě klíče

Komfort
Akustická a vizuální signalizace přístupů elektronických klíčů
Vyčítání historie přístupů z elektronických klíčů a vložek
Správa klíčového hospodářství v rámci ovládacího SW

Plně mechatronický systém FAB +CLIQ
Maximální flexibilita – změny přístupových práv bez omezení
Vysoká bezpečnost – kombinace mechanického a elektronického zabezpečení
Evidence přístupů – historie přístupů v mechatronických vložkách a elektronických klíčích
Časová okna – možnost omezit přístupy elektronických klíčů jen pro definované časy
Ochrana klíče – nemožnost vyrobit neoprávněnou kopii elektronického klíče

Plně mechatronický systém FAB +CLIQ poskytuje uživateli maximální flexibilitu a komfort. Veškerá přístupová práva jsou definována elektronikou, která poskytuje neomezené kombinanční možnosti při zachování schopnosti okamžité změny např. při ztrátě klíče.
Mechatronické cylindrické vložky kombinují jedinečnou úroveň mechanického a elektronického zabezpečení. Tato unikátní technologie zároveň znemožňuje vytvořit neoprávněnou kopie klíče. Vyspělá elektronika dovoluje nastavit i dočasný přístup elektronický klíčů. Současně eviduje historii
přístupů klíčů do mechatronických vložek a s těmito daty je možné dále pracovat. Díky flexibilitě plně mechatronických systémů je velmi snadné tyto systémy rozšiřovat nebo modifikovat, např. při přestavbách objektů nebo začleňování dalších budov.

Servisní Partner FAB Brno +cliq

 

Kombinovaný mechatronický a mechanický systém
Kombinovaný systém
Vlastnosti komponentů FAB +CLIQ umožňují v jednom uzamykacím systému kombinovat mechatronické i čistě mechanické vložky. V rámci kombinovaného systému poskytují uzamykací body osazené mechatronickými vložkami stejné benefity jako v případě plně mechatronického systému.
Mechanické uzamykací body jsou ovládány mechanickými i elektronickými klíči, ale neposkytují stejné možnosti jako mechatronické. Limitní je zejména možnost změny přístupových práv nebo historie přístupů.

Upgrade stávajícího mechanického systému
Mechatronické systémy FAB +CLIQ lze využít i pro upgradování již stávajících mechanických systémů generálního klíče značky FAB. Upgrade dokáže znovu obnovit bezpečnost a zvýšit funkčnost starších mechanických systémů.

Servisní Partner FAB Brno +cliq

 

Elektronické klíče a software systémů FAB +CLIQ

Uživatelské elektronické klíče FAB Uživatelské elektronické klíče FAB +CLIQ
Ovládají mechatronické a mechanické uzamykací body
Akustická a vizuální signalizace oprávněnosti přístupových práv
Kapacita paměti událostí: 1 500 mechatronických zámků, 1 000 posledních přístupů
Napájení: Baterie CR2032, 3V, 220 mA
Životnost baterie cca 20.000 cyklů
Programovací klíče FAB+CLIQ Programovací klíče FAB+CLIQ
Základní bezpečnostní prvek systému
Autorizuje přístup do systému a programovací operace
Neodemyká žádné uzamykací body
Programovací jednotka FAB +CLIQ Programovací jednotka FAB +CLIQ
Pro přenos kódovaných dat mezi PC a uživatelským elektronickým klíčem.
Vyžaduje vždy zasunutý prog. klíč.
Připojení k PC pomocí USB

 

Ovládací software
FAB +CLIQ PLANNER
Plánovací SW pro systémy FAB +CLIQ
Nezbytné pro objednání nebo rozšíření systému

FAB +CLIQ Manager SW pro správu systémů FAB +CLIQ
Umožňuje tyto operace:
změny přístupových práv, odebrání přístupových práv, nastavení časových oken, vyčítání historie z el. klíčů a mechatronických vložek, správu klíčového hospodářství

POUŽITÍ VE FIRMÁCH
FAB +CLIQ umožňuje nastavení přístupu do jednotlivých dveří každému zaměstnanci zvlášť. Toho lze dosáhnout i pořízením mechanického systému SGK, který ale má značné limity:

– Při ztrátě klíče dochází ke snížené bezpečnosti systému a klíč může použít i neoprávněná osoba.
– Při zřízení systému jsou pevně daná přístupová práva, která například při pozdější změně požadavků nelze změnit.
– Při rekonstrukci budovy lze provést pouze omezené rozšíření stávajícího systému, což může  přinést problémy při odemykaní dveří v nové části budovy.
– Nelze monitorovat přístupy do jednotlivých dveří či přístupy časově omezit a v neposledni řadě software pro správu hospodářství, může přinést další výdaje.

Práva na FAB +CLIQ jsou naopak variabilní, můžete je přidělovat či odebírat u klíčů konkrétních zaměstnanců dle situace a jejich povinností. Profily klíčů nehrají roli. I když klíč ztratíte, nebo necháte necháte zaměstnanci atd. nemusíte mít strach z jeho zneužití, bez přidělených práv zámek neotevře. Dodaný software navíc zaznamenává historii otevření u jednotlivých klíčů. Takže pokud dojde ke ztrátě na majetku, máte šanci dohledat, čí klíč byl kdy a kde použit. Historie příchodů a odchodů zaměstnanců se může hodit i v jiném, než zde uvedeném případě. Systém FAB +CLIQ nabízí většinu výhod kartových systémů, které se používají ve velkých společnostech. Jeho cena je však zlomková, je tak ideální volbou i pro menší firmy.

POUŽITÍ V DOMÁCNOSTECH
Kazdý člověk někdy zažije situlaci, kdy půjčí klíč od bytu například: řemeslníkům, sousedům, uklízečce, paní na hlídání... nebezpečí, že se s těmito lidmi jednou nepohodnete nebo budete mít prostě "smůlu", existuje. Stejně tak není vyloučené, že někde ztratíte své klíče a třeba i s doklady odhalujícími vaši adresu.

Systém FAB +CLIQ vám umožní následující:
To, jestli se dveře otevřou, určujete pro každý klíč vy nastavením práv v uživatelsky jednoduchém softwaru.
Profily klíčů nejsou podstatné. Proto není nebezpečné, když si někdo váš klíč zkopíruje. Bez přidělených práv v systému FAB +CLIQ mu bude nanic.
Můžete mít jeden klíč pro dveře na pozemek, od garáže, od vchodů či místností v rámci domu. Ke každým dveřím můžete spravovat práva.
Práva jde nastavit na konkrétní den a časové období. Chodí k vám uklízečka každý pátek mezi 10. a 13. hodinou, klíč k systému FAB +CLIQ ji může pustit do domu jen v tomto čase a dni. Klíč jí proto můžete nechat bez jakýchkoliv obav.
Software systému FAB +CLIQ umožňuje monitorovat příchody a odchody. Nebudete už například platit řemeslníkovi za 5 hodin práce, když u vás trávil jen 3. Navíc budete skutečně vědět, v kolik hodin v noci se vaše dospívající děti skutečně vrátily domů.
A především už nikdy nebudete měnit zámek z důvodu „co kdyby“.

PRONAJIMATELÉ NEMOVITOSTÍ
Máte chatu, byt nebo dům, které pronajímáte či půjčujete krátkodobě? Ať už k shánění hostů využíváte doporučení a osobní kontakty nebo různé inzertní servery, setkáváte se se stejným problémem: předání klíčů na začátku nebo na konci pobytu se vám často nehodí. Mnohdy se to řeší klíčem pod květináčem či rohožkou a jeho házením do schránky při konci pobytu hostů. Věřte nám, že tyto skrýše nejsou tak originální, jak si myslíte. Může se jich snadno ujmout někdo z lapků, kteří především u chat zkouší možné „schovky“ jako první.

Systém FAB +CLIQ dělá tuto situaci bezpečnější:
Systém FAB +CLIQ vám umožňuje nechat ve skrýši klíč neaktivní a uschopnit ho k otevření dveří s pomocí softwaru na dálku až poté, co vám host zavolá, že má klíč v ruce.
Podobně můžete klíč udělat neaktivní poté, co byl po konci pobytu hosta hozen do schránky.
Pojišťovny se v případě krádeže v nemovitosti nedívají s pochopením na výše zmíněné využívání skrýší ani na to, pokud měli klíče v ruce (a k dispozici) opakovaně cizí lidé. S FAB +CLIQ se jedná o jinou situaci. Klíč bez přiřazených práv je k ničemu. Neodemkne zámek a ani pro případného hosta s úmysly stát se za nějaký čas zlodějem nemá smysl dělat jeho kopii.
Systém FAB +CLIQ vám může ušetřit čas v situaci, kdy se vám nehodí klíč předat nebo převzít osobně. Navíc přitom výrazně zvyšuje bezpečnost a snižuje vaše obavy.